Za sva pitanja, sugestije i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:

✔ Naziv:                DEZITOX-SANITARCI  D.O.O.

✍ Adresa i broj:      Hajrudina Šabanije 10 G
✈ Grad:                 Sarajevo 
✈ Država:               Bosna i Hercegovina

 telefon (fiksni):                033 845 211
✆ telefon (mobilni):              062 690 278
 fax:                                033 845 211

✉ e-mail:          dezitoxsanitarci@gmail.com
Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija
H.Šabanije 10G, 71000 Sarajevo
ID Broj: 4201791980003 ∙ PDV Broj: 201791980003
Reg.br. 065-0-Reg-15-001970 ∙ Br.Fed.r: 03-37-2063-4/15
Raiffeisen Banka: 1610000102850081
Tel. 033-845-211 ∙ Mob. 062-690-278 ∙ E-mail: dezitoxsanitarci@gmail.com

Hajrudina Šabanije 10 G

0 0