Slika

DEZINFEKCIJA |________________________________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Dezinfekcija predstavlja postupak kojim se uništitavaju svi patogeni mikroorganizmi i njihove spore. Dezinfekcija se radi u cilju prevencije nastanka štetne nokse (štetnog djelovanja).


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna dezinfekcija se radi u različitim vremenskim intervalima ovisno o objektu gdje se ona izvršava ( svakih 30 ili 60 dana ).


Zakonski je obligatorna svakih 30 (trideset) dana u objektima koji imaju veliku cirkulaciju eventualnih izvora zaraze. To su:

* objekti sa ulogom uprometu i skladištenju životnih namirnica ili njihovih sirovina

* objekti sa ulogom u vodosnadbjevanju

* objekti za smještaj većeg broja ljudi

* odgojno-obrazovni objekti

* zdravstveni objekti

* objektima za sport i rekreaciju

* objektima i sredstvima  javnog prevoza

* objektima i mjestima za javna okupljanja

* mrtvačnicama

* deponijama otpada

Svakih 60 (šezdeset) dana u svim drugim objektima društvene, gospodarske ili javne djelatnosti.

Svakih 180 (stotinu osamdeset) dana se obavlja dezinfekcija zatvorenih vodova klima-komora i kanala za snadbjevanje zrakom.


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             


Uslugu dezinfekcije obavljamo prskajući učinkovitim dezinfekcijonim sredstvima cijelokupni prostor.

Sredstva koja koristimo su:

  • CHLORMAX

  • ASEPTOL

Preventivna dezinfekcija se vrši svakih 30-60 dana ovisno o namjeni objekta gdje se ona izvodi. 

______________________________________________________________________________________________Slika

| DEZINSEKCIJA |________________________________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Dezinsekcija predstavlja niz metoda koje imaju za cilj eradikaciju člankonožaca (Arthropoda) ispod nivoa štetnosti što za rezultat ima djelotvornije funkcionisanje objekta u kojem je obavljena.


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna dezinsekcija se radi u različitim vremenskim intervalima ovisno o objektu gdje se ona izvršava ( svakih 90 ili 180 dana ).


Zakonski je obligatorna svakih 90 (devedeset) dana u objektima koji imaju veliku cirkulaciju eventualnih izvora zaraze. To su:

* objekti sa ulogom u prometu i skladištenju životnih namirnica ili njihovih sirovina

* objekti sa ulogom u vodosnadbjevanju

* objekti za smještaj većeg broja ljudi

* odgojno-obrazovni objekti

* zdravstveni objekti

* objektimi za sport i rekreaciju

* objekti i sredstva  javnog prevoza

* objekti i mjesta za javno okupljanje

* mrtvačnice

* deponije otpada

Svakih 180 (stotinu osamdeset) dana se obavlja u svim drugim objektima društvene, gospodarske i javne djelatnosti. Također se periodično u datom periodu vrši u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             Uslugu dezinsekcije obavljamo prskajući sa modernim leđnim motornim pumpama u koje stavljamo učinkovita dezinsekciona sredstva. Poslije prskanja postavljamo na rizična mjesta gelove i tabletice za duži i djelotvorniji učinak.

Sredstva koja koristimo su:

  • DIHLORVOS;

  • TABLETICE I HRANILICE ZA INSEKTE;

  • GELOVI ZA INSEKTE.

Preventivna dezinsekcija se vrši po potrebi, preporučuje se dva do četiri puta godišnje.


______________________________________________________________________________________________Slika

DERATIZACIJA |________________________________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Derazizacija je pojam koji podrazumjeva uništavanje glodara koji su po principu glavni izvor zaraznih bolesti, deratizacijom je omogućen kontinuitet u funkcionisanju datog objekta bez eventualnog rizika o pojavljivanju bolesti. 


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna detizacija se radi u različitim vremenskim intervalima ovisno o objektu gdje se ona izvršava i o količini naseljenih glodara ( u pravilu svakih 180 dana ).


Kao proces podrazumjeva niz postupaka kojima se sprječava ulaženje, zadržavanje, razmnožavanje i smanjenje njihove populacije. Sam proces osim korištenja adekvatne opreme podrazumjeva i stvaranje nepovoljnih uvjeta habitacije glodara.

Zakonski je obligatorna dva puta godišnje (svakih šest mjeseci) ili češće ukoliko postoje povoljni uslovi za mogućnost nastanjivanja glodara. U objekte u kojima se radi deratizacija periodično u datom terminu ubrajamo:

* objekti za vodosnadbjevanje

* objekti za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i njihovih sirovina

* veletržnice,tržnice, ribarnice

* objekti koji imaju ulogu smještaja većeg broja ljudi

* objekti po tipu odgojno-obrazovnih ustanova

* zdravstveni objekti

* objekti i mjesta za javna okupljanja gdje je frekventnost ljudi povećana

* zajedničke prostore  stambenih i stambeno-poslovni zgrada u svim oblicim svojine

* sportske i rekreacione prostore

* poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne  prostore pravnih lica

* individualne, zanatske, ugostiteljske i dr. radnje


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             Uslugu deratizacije obavljamo pozicionirajući djelotvorne otrove na mjesta objekta koja procjenimo da su veoma rizična s obzirom na vjerovatnoču da se tu mogu stacionirati neki od gore navedenih prenosioca zaraznih bolesti.

Otrove postavljamo tako što ih stavljamo u namjenske kutije koje se zaključavaju kako bi se spriječio direktan dodir sa otrovima. Svaka rizična zona na kojoj postavimo otrove bude označena sa znakom opasnosti “PAZI OTROV“ na vidljivom mjestu (naljepljena na zidu). Navedene sigurnosne mjere poduzimaju se kako bi se izbjeglo nepoželjno trovanje osoba (putem direktnog kontakta s otrovom) koje borave u tretiranim prostorijama.

Otrove koje koristimo su:

  • BRODILON BLOK

  • DETIA OTROV ZA GLODARE

  • HRANILICA ZA MIŠEVE

  • MEKI MAMAC

Preventivna deratizacija se vrši svakih 6 mjeseci.

______________________________________________________________________________________________

0 0