DEVIPERACIJA

| DEVIPERACIJA | _______________________________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Deviperacija predstavlja uništavanje gmizavaca (zmije,gušteri) upotrebom savremenih hemijskih jedinjenja. Pojam deviperacije nije striktno vezan za uništavanje već i za uklanjanje gmizavaca sa određene površine.


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna deviperacija se radi da bi se spriječilo naseljavanje gmizavaca i zmija na određeno područje te obezbjedila normalna cirkulacija ljudi ( u pravilu svakih 180 dana ).


Cilj deviperacije je odstraniti gmizavce i time omogućiti normalno funkcionisanje radnih objekata.

Proces obavljanja deviperacije je složen i obavlja se kroz nekoliko koraka:

* utvrđivanja vrste i broja gmizavaca na datom području

* nanošenja hemijskih sredstava koja djeluju na olfaktorne (mirisne) nerve gmizavaca

* nakon izvjesnog vremena (zavisno od sredstva) vrši se provjera uspješnosti deviperacije


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             


Uslugu deviperacije obavljamo pomoću preparata koji pripadaju REPELENTIMA (hemijska jedinjenja korištena u svrhu odbijanja zmija). Hemijsko dejstvo repelenata ne djeluje štetno na ljude i okolinu. Princip njihovog djelovanja zasniva se na za zmije odbojnom mirisu koje zatim napuštaju mirisom zahvaćeni areal.

Sredstva koja koristimo su:

  • JEDINJENJA SUMPORA

  • NAFTALEN

Preventivna deviperacija se vrši svakih 180 dana ovisno o namjeni objekta gdje se ona izvodi. 

______________________________________________________________________________________________ERADIKACIJA KOROVA

| ERADIKACIJA KOROVA / EVIPERACIJA | __________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Eradikacijom korova ( eviperacija ), odnosno hemijskim suzbijanjem korova i drvenastog rastinja podrazumjeva se uklanjanje nepoželjne vegetacije na svim mjestima gdje bi njezin nekontrolisani rast mogao uzrokovati štetne posljedice.


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna  eradikacija korova ( eviperacija ) se radi u različitim vremenskim intervalima ovisno o objektu gdje se ona izvršava ( svakih 90 ili 180 dana ).


Važnost redovnog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje.

To su prvenstveno:

*Neiskorištene poljoprivredne površine

*Obale rijeka

*Rubovi prometnica željezničke pruge

*Luke te posebno druge djelatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cjevovodi, i dr.), 

*Travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Jedan od novijih problema odnosi se, na  ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             


Uslugu eviperacije (eradikacije korova) obavljamo prskajući učinkovitim sredstvima cijelokupni prostor zahvaćen korovom.

Sredstva koja koristimo su:

  • HERKULES 480 SL
  • CIDICOR

Preventivna eviperacija se vrši svakih 180 dana ovisno o namjeni objekta gdje se ona izvodi. 


______________________________________________________________________________________________Slika

| AEROSOLIZACIJA (TERMIČKA) | _________________________________


DEFINICIJA POJMA                                                                                                                               

Aerosolizacija predstavlja metodu kojom se vrši specifična dezinfekcija vazduha. U praksi se veoma često koristi za dezinfekciju ventilacionih sistema.


PREVENTIVNE USLUGE                                                                                                                         

Preventivna aerosolizacija se radi u različitim vremenskim intervalima ovisno o objektu gdje se ona izvršava ( svakih 90 ili 180 dana ).


Procesom termičke aerosolizacije postiže se stvaranje mikro-čestica iz fizičkih supstanci, ovo je ključno s obzirom na činjenicu da se mikro-čestice mogu dalje prenositi te ispoljavati virucidno, baktericidno i fungicidno djelovanje.

Sve supstance koje se koriste za proces termičke aerosolizacije nemaju štetno djelovanje na zdravlje, životne namirnice ili okolinu.


SREDSTVA KOJA KORISTIMO                                                                                                                                                                                             


Uslugu aerosolizacije obavljamo prskajući učinkovitim sredstvima.

  • SVA SU SREDSTVA NA BAZI BILJNIH PREPARATA
  • SVA SREDSTVA IMAJU MAKSIMALNO EFIKASNO DJELOVANJE UZ MINIMALNU TOKSIČNOST


______________________________________________________________________________________________

0 0